درمان_اختلال_روانخوانی_دانش_آموز

????1- از ترکیب نشانه ها با صداها غافل نشوید. اگر بچّه ها ترکیب صداها و حروف همان چند درس اوّل را خوب یاد بگیرند بقیه ی صداها را زود تر ترکیب کرده می خوانند و می نویسند.????

????2- هر روز کلمات مختلفی حدّاقل سه کلمه برای کودکتان در دفتری بنویسید و از او بخواهید تا کلمات را صداکشی نماید.????

????3- بر عکس عبارت بالا کلماتی را به صورت صداکشی شده  بنویسید.(صدای هر کلمه را  داخل دایره گذاشته و از نو آموز بخواهید کامل کلمه را بنویسد.)????
 
????4- با نشانه ها و حروف خوانده شده کلمات جدیدی بسازید و بخش های هر کلمه را به صورت جدا نوشته و از فراگیر بخواهید کامل کلمه را با صدای بلند بخواند و بنویسد.????

????5- بر خلاف عبارت 3 این بار کلماتی را نوشته و از فراگیر بخواهید آن ها را بخش کند.????

????6- در ابتدا به سراغ کلمات ساده رفته حروف و صداهای آن را جابه جا بنویسید و از کودکتان بخواهید با آن ها کلمه بسازد.????

????7- با دادن کلمه با کودک جمله سازی تمرین کنید.????

????8- با دادن کلمات نامرتّب از کودک بخواهید جمله ای مرتّب و با معنی بنویسد.????

????9- یک یا دو جمله به کودکتان بدهید. مخصوصا جمله ی دوم را ناتمام بگذارید و از کودک بخواهید با ادامه دادن مثلا دوجمله ی دیگر نوشته را کامل کند.????

????10- از کودکتان بخواهید با صدای بلند بخواند و بنویسد در حدّی که خودش صدایش را بشنود.????

منبع : آموزش کلاس دوم دبستان |درمان اختلال روان خوانی در دانش آموزان
برچسب ها : کلمه ,کلمات ,بنویسد ,کودکتان ,جمله ,کامل ,بلند بخواند ,کودکتان بخواهید ,کودک بخواهید ,صدای بلند ,فرار بخواهید